Cemal Can - DoktorTakvimi.com

Ekip

Gelidonya Psikolojik Danışmanlık Merkezi
UZMAN PSİKOLOG

Cemal CAN

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji bölümünde alan Cemal CAN, yüksek lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimleri Anabilimdalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi (link: http://www.bilisseldavranisci.org/), EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) (link:http://www.emdr-tr.org/) ve İlişki Pusulası (link: http://www.iliskipusulasi.com/) tekniklerini kullanmaktadır.

Eğitimler:

Bilişsel ve Davranış Terapileri, (2012)
EMDR Part 1 (Eğitim ve Süpervizyon), Emre Konuk (2015)
Aile ve Evlilik Terapisi I. Seviye, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu (2013)
Aile ve Evlilik Terapisi II. Seviye, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu (2013)
Aile ve Evlilik Terapisi III. Seviye Süpervizyon , Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu (2014)
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kış Okulu: Varoluşsal Anlam Arayışları, Özgürlük, Sevgi, Kahramanlık ve Ölüm, Prof.Dr. Doğan Kökdemir (2011)
Travma ve İntihar vakaları sonrası psikolojik yeniden anlamlandırma (debriefing), Doç. Dr. Sedat IŞIKLI (2014)
Psikiyatrik krize müdahale ve travma psikolojisi, Dr. Psk. Nedret Öztan (2013)
Adli Psikoloji (Modül 1) Eğitimi, Prof. DR. Gülsen Erden (2012)
Adli Psikoloji (Modül2 )Eğitimi, Prof. DR. Gülsen Erden (2013)
Rorshach Projektif Testlere Giriş, Prof. Dr. E. Tevfika İkiz (2013)
ÇOCUK GELİŞİM UZMANI ve AİLE DANIŞMANI

Habibe CAN

Gazi üniversitesi tarih bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversite hazırlık gruplarıyla çalışmalar yaptı. Daha sonra alan değiştirerek İstanbul üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Ayrıca Aile danışmanlığı sertifikasını alarak ailelerle çalışmaya başladı. Bunun yanında öncü isimlerden psikopatoloji ve terapi eğitimleri aldı. Halen çift ve ailelerle İlişki Pusulası modeliyle evlilik ve ilişki sorunları üzerine çalışmaktadır. Ayrıca çocuklarla Theraplay, Deneyimsel Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları yapmaktadır.

Eğitimler:

Aile Terapisi 1. Düzey: İlişki Pusulası Ensitütüsü, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu
Aile Terapisi 2. Düzey: İlişki Pusulası Ensitütüsü, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu
Aile Terapisi 3. Düzey Süpervizyon: İlişki Pusulası Ensitütüsü, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu
Çocuk Psikopatolojisi 1. düzey: POEM, Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Çocuk Psikopatolojisi 2. düzey: POEM, Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Çocuk Psikopatolojisi Süpervizyon: POEM, Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi: POEM, Doç. Dr. Vahdet Görmez
Bilişssel Davranışçı Terapi: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPT), Prof. Dr. Hakan Turkçapar
Aile Danışmanlığı: DPÜSEM Dumlupınar Üniversitesi.
Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi: Başkent Psikoloji Atolyesi, Hülya Üstekidağ Ayna
1. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi: Nadis Danışmanlık, Aslı CANDAN KODALAK
Çocuk ve Aile Oyun Terapisi Eğitimi: Nadis Danışmanlık, Aslı CANDAN KODALAK
Kontrol Odaklı Travma Trapisi Eğitimi, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı: DPÜSEM Dumlupınar Üniversitesi.
Oyun Terapileri Sempozyumu: Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği (PEGDER)
Cinsel Terapiler Sempozyumu: Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği (PEGDER)
Partner Şiddeti Panel- Workshop: Psikoloji İstanbul, John – Julie Gottman

UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Zehra MEZGİL

Lise öğreniminin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuş ve yine aynı okulda yüksek lisansını başarı ile tamamlayarak uzmanlık unvanını almıştır.

13. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi ve 14. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi'ne katılım sağlamış olup dinleyici katılım belgesi ve ACT (Kabul Kararlılık Terapisi) Çalıştayı Katılım Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Eğitimler:

14. Ulusal PDR Öğrencileri Kongesi ACT (Kabul Kararlılık Terapisi) Çalıştayı
Ergenlik Dönemi Sorunları ve Terapi Teknikleri Eğitim Sertifikası (14-15 Temmuz 2018) (Antalya Klinik Psikoloji Enstitüsü)
Elif Macit Eğitim Akademi Okul Öncesinde Psikolog-Psikolojik Danışman Olmak Eğitimi (Sertifikalı) 2019
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı (2021)
ACT (Kabul Kararlılık Terapisi) – 3 Modül (2022)