Cemal Can - DoktorTakvimi.com

Çalışma Alanları

Gelidonya Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Bireysel Danışmanlık

Bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan bireysel danışmanlık, bireylerin duygularını, düşüncelerini, kendisi ve diğerleriyle ilgili inançlarını, kişisel yaşantılarınıı güvenli bir biçimde keşfetme sürecidir.

Genellikle yoğun kaygılar, çeşitli korkuların yaşamı olumsuz etkilediği durumlar, genel isteksizlik hali, depresyon, geçmiş olumsuz yaşantılar, mutsuzluk, uykusuzluk, performans kaygısı, kendine güven, bir yakının kaybı, ölümü ve diğer beklenmedik sarsıcı olaylar (kaza, taciz, doğal afet, yaralanma vb). gibi bireylerin başetmekte güçlük çektikleri lonular çalışılır.


Çocuk/ Ergen Danışmanlığı

Çocuğun/ergenin problemlerinin ve bu problemlerin ilintili olduğu ailevi konuların ve sorunların ele alındığı, çocuğa ve aileye yeni davranış örüntüleri, beceriler ve başa çıkma şekillerinin uygulamalarla öğretildiği, yeni bakış açılarının aktarıldığı oldukça aktif bir danışmanlık sürecidir.

Amaç, Çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamaktır. Genellikle endişe, korku, takıntı, kendine güven sorunları, çekingenlik, dürtüsellik, saldırganlık, okula uyum sorunu, davranış problemleri, uyku, yemek ve tuvalet sorunlar çalışılır.


Çift Danışmanlığı

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Anne-baba, eş ve çocuklarıızla kurduğumuz yakın ilişkilerde, sağlıklı ilişkinin önemi daha da belirginleşir. Çiftler ilişkilerinde zaman zaman zorluklar ve çatışmalar yaşayabilir.

Çift danışmanlığında amaç doğrudan bireylerin duygusal sorunlarına yoğunlaşmak değil eşler arasındaki ilişki, iletişim sorunlarını ele almaktır.


Theraplay Oyun Grupları

Theraplay oyun grupları, Theraplay yöntemini kullanarak grup terapisi olarak uygulanan bir programdır. Bu gruplar genellikle çocuklar veya gençler için tasarlanmıştır ve benzer zorluklarla karşılaşan bireyleri bir araya getirerek terapi ortamında destek sağlar. Theraplay oyun grupları, çocukların sosyal becerilerini, duygusal regülasyonlarını ve ilişki becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Bu gruplarda, özel olarak eğitilmiş terapistler liderlik eder ve çeşitli oyunlar, etkileşimler ve aktiviteler aracılığıyla grup üyelerinin birbirleriyle bağlanmasını ve iletişim kurmasını teşvik ederler. Grup terapisi, bireylere sosyal etkileşimlerde bulunma fırsatı sunarken, terapötik ortamda duygusal deneyimleri paylaşma ve işleme imkanı sağlar.


Theraplay oyun grupları, katılımcıların kendilerini ifade etmelerini, güvenli bağlanma deneyimleri yaşamalarını ve duygusal olarak desteklenmelerini sağlar. Ayrıca, grup üyeleri birbirlerinden öğrenir ve birlikte büyüme fırsatı bulurlar. Bu gruplar genellikle çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek, güvenli bağlanmayı güçlendirmek ve zorlukları birlikte aşmak için önemli bir kaynak olabilir.