Cemal Can - DoktorTakvimi.com

Çalışma Yöntemleri

Gelidonya Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Theraplay

Theraplay, çocuklar ve ebeveynleri arasındaki bağlanma ve ilişkisel yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan bir terapi yaklaşımıdır. Theraplay, psikoterapi, oyun terapisi ve aile terapisi öğelerini bir araya getirir. Terapistler, çocukların güvenli bağlanma, kendine güven, empati, sınırlarını anlama ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için ebeveynlerle birlikte çalışırlar.

Theraplay seansları, çocuklarla ebeveynleri arasındaki bağlanmayı güçlendiren, eğlenceli ve etkileşimli aktivitelerle doludur. Bu aktiviteler, çocukların duygusal ifadelerini, sosyal becerilerini ve güvenlik hislerini artırmaya yardımcı olur. Theraplay, özellikle çocukların duygusal travmaları veya zor yaşam deneyimleri varsa, onların duygusal iyileşme süreçlerine katkıda bulunabilir.

Theraplay genellikle çocuklarla çalışmak için kullanılsa da, ailelerle de birlikte çalışmak için adaptasyonları vardır. Bu, ebeveynlerin çocuklarıyla olan etkileşimlerini güçlendirmelerine ve aile içi ilişkileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Theraplay'ın amacı, çocukların sağlıklı ilişki becerileri geliştirmelerine ve duygusal refahlarını artırmalarına yardımcı olmaktır.


Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), duyguları ve davranışları etkileyen düşünce kalıplarını tanımlamak, sorgulamak ve değiştirmek yoluyla mental sağlığı iyileştirmeyi amaçlayan bir terapi yaklaşımıdır. BDT, kişinin algılarını, inançlarını ve düşünce süreçlerini değiştirmeye odaklanırken, bu değişimlerin duygusal durumları ve davranışları nasıl etkilediğini anlamaya çalışır.

BDT, insanların yaşadığı duygusal sıkıntıların ve psikolojik sorunların temelinde yatan düşünce kalıplarını belirlemeyi ve bu düşünceleri dönüştürmeyi hedefler. Terapistler, bireylerin düşünce ve inançlarını sorgulamalarına, gerçekçi olmayan veya zararlı düşünce kalıplarını tanımalarına ve daha sağlıklı, uygun ve yapıcı düşünce ve davranışları geliştirmelerine yardımcı olurlar.

BDT, genellikle belirli bir sorunla ilgili hedef odaklı bir şekilde çalışır. Terapist ve birey, bireyin belirli hedeflerine ulaşmak için somut ve adım adım bir plan oluştururlar. Bu plan, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır ve bu değişimlerin duygusal durumlarını nasıl etkilediğini gözlemleyerek ilerler.

BDT, depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, öfke sorunları ve birçok diğer psikolojik sorunun tedavisinde etkili bir şekilde kullanılan bir terapi yöntemidir.


Deneyimsel Oyun Terapisi (EOT)

Deneyimsel Oyun Terapisi (EOT), çocuklarla terapötik ilişki kurmayı ve duygusal iyileşmeyi teşvik etmeyi amaçlayan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi türü, çocukların içsel dünyalarını ifade etmelerine, duygusal zorluklarını anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmak için oyunu kullanır.

Deneyimsel Oyun Terapisi sırasında, çocuklar oyuncaklar, sanat malzemeleri, müzik enstrümanları ve diğer yaratıcı araçlar gibi çeşitli materyallerle etkileşime girerler. Terapist, çocuğun oyununu gözlemleyerek, çocuğun duygusal durumunu, içsel çatışmalarını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışır. Terapist, çocuğun ifade ettiği duyguları, düşünceleri ve deneyimleri anlamasına ve işlemesine yardımcı olur.

Deneyimsel Oyun Terapisi, çocukların duygusal iyileşme sürecinde aktif bir rol almalarını teşvik eder. Terapist, çocukların güvenli bir ortamda duygusal olarak ifade edebilecekleri, keşfedebilecekleri ve deneyimleyebilecekleri bir alan sağlar. Bu süreç, çocuğun kendine güvenini artırabilir, problem çözme becerilerini geliştirebilir ve duygusal dünyalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Deneyimsel Oyun Terapisi, genellikle travma sonrası stres bozukluğu, kayıp veya yas, aile sorunları, zorlu yaşam geçişleri veya duygusal güçlükler gibi çocukların yaşadığı çeşitli zorluklarla başa çıkmak için kullanılır. Bu terapi, çocukların duygusal iyileşme ve gelişimine destek olabilirken, aynı zamanda aile üyelerinin de terapi sürecine dahil olmalarına yardımcı olabilir.


EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Francine Shapiro tarafından 1980'lerde geliştirilen EMDR, travmatik olayların etkilerini azaltmak ve duygusal iyileşmeyi teşvik etmek için görsel, işitsel veya kinestetik uyarıcılarla birlikte hedefli göz hareketlerini içerir.

EMDR terapisi, kişinin travmatik deneyimlerini hatırlamasını ve bu deneyimlerle ilişkili duygusal, fiziksel ve zihinsel tepkilerini yeniden işlemesini sağlar. Terapist, kişiyi travmatik olayı hatırlamaya ve duygusal tepkilerini fark etmeye teşvik ederken, aynı zamanda belirli göz hareketlerini yönlendirir. Bu göz hareketleri, beynin işleme kapasitesini artırmaya ve travmatik hatıraları daha iyi işlemesine yardımcı olabilir.

EMDR terapisi, kişinin travmatik olaylarla ilişkili yoğun duygusal ve fiziksel tepkilerini azaltabilir. Ayrıca, kişinin kendine güvenini artırabilir, olumsuz inançlarını değiştirmesine yardımcı olabilir ve travmatik deneyimlerle ilişkili belirtileri azaltabilir.


Şema Terapisi

Şema Terapisi, duygusal ve zihinsel sağlığı geliştirmeyi amaçlayan bir terapi yaklaşımıdır. Şema Terapisi, kişinin geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları tanımlamayı, anlamayı ve değiştirmeyi hedefler.

Şema Terapisi, bireyin yaşamını şekillendiren temel inançlar ve kalıplar olan "şemaları" ele alır. Bu şemalar, kişinin kendisi, diğerleri ve dünya hakkındaki temel inançlarını yansıtır. Bu inançlar genellikle kişinin çocukluk deneyimlerinden kaynaklanır ve olumsuz veya zararlı olabilir.

Şema Terapisi, terapistin kişinin şemalarını ve bunların nasıl davranışları ve duygusal durumu etkilediğini anlamak için bir dizi teknik kullanmasını içerir. Bu teknikler arasında bilişsel yöntemler, duygusal işleme teknikleri, hayal gücü çalışmaları ve rol yapma bulunabilir. Terapist, bireyin şemalarını anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olurken, aynı zamanda sağlıklı alternatif davranışları ve düşünce kalıplarını geliştirmesine de rehberlik eder.

Şema Terapisi, kronik depresyon, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, ilişki sorunları ve çocukluk travmaları gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olabilir. Bu terapi, kişinin kendine zararlı davranışlarından vazgeçmesine, ilişkilerini güçlendirmesine ve duygusal refahını artırmasına yardımcı olabilir.


Sanat Terapisi

Sanat Terapisi, sanat yapma sürecini kullanarak bireylerin duygusal iyileşme, kendini ifade etme ve kişisel gelişimlerini destekleme amacıyla yapılan bir terapi türüdür. Sanat terapisi, resim yapma, heykel yapma, müzik yapma, dans etme, drama ve diğer yaratıcı süreçler gibi çeşitli sanat formalarını içerebilir.

Sanat terapisi oturumlarında, bireyler genellikle terapistin rehberliğinde sanatsal materyallerle etkileşime girerler. Bu süreçte, bireyler kendi duygusal durumlarını, deneyimlerini ve içsel dünyalarını ifade etmek için sanatı kullanırlar. Terapist, sanat eserlerini inceleyerek, bireyin duygusal durumunu, düşünce kalıplarını ve içsel süreçlerini anlamaya çalışır.

Sanat terapisi, duygusal rahatlama, stres azaltma, özsaygıyı artırma, iletişim becerilerini geliştirme, travmatik deneyimlerle başa çıkma ve öz farkındalık gibi birçok fayda sağlayabilir. Bu terapi türü, çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar gibi her yaş grubundan bireyler için uygundur ve çeşitli zorluklarla başa çıkmak için kullanılabilir.

Sanat terapisi, psikoterapi yöntemlerinden biri olarak kabul edilir ve bireylerin duygusal iyileşme ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilir. Ayrıca, sözcüklerle ifade etmekte zorlanan bireyler için özellikle etkili olabilir ve alternatif bir iletişim ve ifade aracı olarak kullanılabilir.


Theraplay Oyun Grupları

Theraplay oyun grupları, Theraplay yöntemini kullanarak grup terapisi olarak uygulanan bir programdır. Bu gruplar genellikle çocuklar veya gençler için tasarlanmıştır ve benzer zorluklarla karşılaşan bireyleri bir araya getirerek terapi ortamında destek sağlar. Theraplay oyun grupları, çocukların sosyal becerilerini, duygusal regülasyonlarını ve ilişki becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Bu gruplarda, özel olarak eğitilmiş terapistler liderlik eder ve çeşitli oyunlar, etkileşimler ve aktiviteler aracılığıyla grup üyelerinin birbirleriyle bağlanmasını ve iletişim kurmasını teşvik ederler. Grup terapisi, bireylere sosyal etkileşimlerde bulunma fırsatı sunarken, terapötik ortamda duygusal deneyimleri paylaşma ve işleme imkanı sağlar.


Theraplay oyun grupları, katılımcıların kendilerini ifade etmelerini, güvenli bağlanma deneyimleri yaşamalarını ve duygusal olarak desteklenmelerini sağlar. Ayrıca, grup üyeleri birbirlerinden öğrenir ve birlikte büyüme fırsatı bulurlar. Bu gruplar genellikle çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek, güvenli bağlanmayı güçlendirmek ve zorlukları birlikte aşmak için önemli bir kaynak olabilir.